Hej kære læser.

Jeg vil her gennemgå alt det jeg ved om en forskudsopgørelse og jeg håber at du kan bruge min guide.

Da jeg har været på SU det meste af mit liv og nu har en fast stilling med fast løn, vil forskudsopgørelsen bære præg heraf. Jeg gennemgår derfor ikke udfyldelse af forskudsopgørelse for selvstændige, pensionister, kontanthjælpsmodtagere eller udlandsdanskere.

Din forskudsopgørelse vil være klar i din Skattemappe i TastSelv på http://www.skat.dk fra medio november hvert år. Forskudsopgørelsen kan ændres til hver en tid i løbet af året og du bør altid ændre din forskudsopgørelse i forbindelse med ændringer i din økonomiske situation, for at undgå skattesmæk.

For at komme i gang med din forskudsopgørelse, skal du gå ind på http://www.skat.dk. Du vil se et en siden som billedet nedenfor. Din side kan sagtens se lidt anderledes ud.

Det er muligt at klikke sig igennem menuerne på forsiden og finde forskudsopgørelsen, men efter at have fundet den, bliver man bedt om at logge ind, så jeg starter altid med at logge ind ved at klikke på “Log på” i øverste højre hjørne. Derved fremkommer billedet nedenfor.

 

Hvis man har en TastSelv-kode er det som regel hurtigere at logge på med denne. Især hvis man skal tjekke sin årsopgørelse, når den kommer, så har jeg haft flere oplevelser med en kortere ventetid med TastSelv-kode end min kæreste, som bruger NemID. Ved dette log in har det ikke så stor betydning om man bruger det ene eller det andet. Uanset om du vælger det ene eller det andet kommer du frem til en log in-side, hvor du skal taste dine oplysninger og logge ind i TastSelv-service. Du vil derefter se forsiden som det første. Du kan også sagtens være havnet på årsopgørelsen, her kan du lige blive mindet om din positive eller negative reaktion fra marts måned. Min er som regel grøn, da jeg altid sørger for at udfylde min forskudsopgørelse, så jeg er sikker på at få penge tilbage i skat. men de følgende trin er stadig det samme.

 

I menulinjen øverst på skærmen ser du fanebladet “Forside” eller “Årsopgørelse” være markeret med en mørkere farve, fordi du pt står på denne side. Du skal klippe på fanebladet “Forskudsopgørelse” til højre for og derved kommer du til siden med forskudsopgørelsen, hvor du kan indtaste dine oplysninger.

 

Når du er inde på forskudsopgørelsen kan du se at den mørke baggrund på fanebladet har flyttet sig over til fanebladet, hvor der står “Forskudsopgørelse”. Du kan i det øverste grå felt se nogle mindre faneblade med årstal på og her er det vigtigt at tjekke at du står på den fane med det årstal for det år du er i, altså det år du gerne vil ændre på. Ved trækprocent står et procenttal, som indikere hvor mange procent du betaler i skat. Dette er ikke et tal du kan ændre på i dette felt. Nedenunder er regnet dit fradrag pr. måned og pr. 14. dag. Dette er regnet ud fra dine nuværende oplysninger i forskudsopgørelsen.

Lønindkomst: Nederst på siden er dine muligheder for at foretage ændringer. Under lønindkomst er det vigtigt, at du har en så præcist værdi som muligt. Er du fastlønnet med fx. 25.000 om måneden inkl. ferie, ganger du bare 25.000 med 12. Dette er ikke det helt rigtige tal, men det er meget tæt på. Har du derimod fri bil, fået kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende, skal dette selvfølgelig medregnes. Fra de 25.000 skal fratrækkes ATP-bidrag og arbejdsgiveradministreret pensionsbidrag, men disse tal opvejes ofte af de personalegoder, sundhedsforsikring og lignende som tæller den anden vej, så jeg regner som regel bare med den faste løn gange 12. Hvis du skal være helt sikker, fordi du måske ligger på vippen til at betale topskat eller lignende, så regn heller efter. Alt hvad du “får” fra arbejdet af personalegoder, honorar, bonus osv. skal du lægge til de 25.000. Det du så betaler til ATP-bidrag og det du får i arbejdsgiveradministreret pensionsfradrag, skal du trække fra. Derved finder du den lønindkomst på et helt år, som du skal skrive ind i det hvide felt.

Det kan være noget mere besværligt at regne årsindkomsten, hvis du er timelønnet og har et eller flere jobs ved siden af studiet, hvor du ikke har et fast antal timer hver måned. Det samme gælder for tilkaldervikar, konsulenter og ligende. Her er det vigtigt at overveje, hvor meget du arbejder pr. måned, fx kan du oftest som studerende arbejde mere i ferier og som tilkaldervikar kaldes du som regel mere ind i ferieperioder, medmindre du er lærevikar, så arbejder du måske ikke i ferierne. Lav et estimat af din årsindkomst og husk at lægge feriepenge oveni, hvis du får udbetalt feriepenge fra sidste års optjente ferie. Din regnede årsindkomst indtaster du i det hvide felt ud for “Lønindkomst mv.”

Stipendier fra SU: Hvis du er studerende, har været eller ved at du bliver i løbet af året, skal du taste din SU ind i det hvide felt ud for “Stipendier fra SU”. Oplysninger om disse værdier kan findes på http://www.su.dk under “MinSU”.

Renteindtægter: Det er vigtigt at dine renteindtægter ikke står for lavt! Hvis du har høje renteindtægter og denne står for lav, kan du risikere et skattesmæk. Så det er vigtigere at renteindtægterne står lidt for højt end lidt for lavt. Men de skal ikke være alt for højt sat. Det er bedst at de er rimelig præcise. Det er svært at regne sine renteindtægter præcist. Hvis du ikke har så mange penge på dine konti, er dine renteindtægter som regel meget få. Har din økonomi i forhold til det plus du har ikke ændret sig væsentligt siden sidste år, kan du som regel bare skrive beløbet fra sidste år af. Har du i dette år fået en særlig fordelagtig renteaftale på dine indlån i banken, har du fået en stor sum penge i banken eller har dine aktiver på anden måde ændret sig drastisk siden sidste år, kan det være en fordel at ringe til din bank og bede om en estimeret sum af renteindtægter for dette år, så du kan taste dette i din forskudsopgørelse.

Renteudgifter: Under renteudgifter kan du, hvis du har mange udgifter pga. store lån hente lidt i forhold til et plus på din årsopgørelse. Hvis du fx har lånt penge til hus eller bil eller du har nogle kreditlån eller andet, så skal du betale renteudgifter. Disse renteudgifter kan noteres på din forskudsopgørelse og vil give dig et højere fradrag pr. måned. Jeg selv sætter mine renteudgifter væsentligt lavere end de egentlig er, for at have en buffer til årsopgørelsen. Hvis du fx har renteudgifter for 10.000 om året, kan det være en fordel at sætte dem til 5.000 på din forskudsopgørelse og derved sikre at få penge tilbage i skat, hvis alt andet i bedste fald er tastet korrekt. Har du andre steder, hvor du måske har lavet en fejl, er renteudgifterne også en rigtig god buffer at have og den er ret sikker, hvis du selvfølgelig ikke lige betaler dit lån ud og sørger for at betale de renter du skal i løbet af året. Det er også vigtigt at kigge på om du kan undvære pengene hver måned, for at lave denne opsparing hos Skat, som du jo først får udbetalt året efter. Du kan fx prøve at taste dine faktiske renteudgifter ind på forskudsopgørelsen, klikke på beregn nede i bunden af skærmen og se dit fradrag. Derefter kan du taste en lavere sats for renteudgiften og beregne igen, for at se, hvor meget det ændre sig i din situation. Oplysninger om dine renteudgifter kan du altid få fat i ved, at ringe til dit pengeinstitut, hvor du har lånt pengene. Vær opmærksom på at renteudgifter til lån, som du har sammen med en anden, skal splittes i to. Hvis du fx har et huslån med din partner, kan du kun få fradrag af halvdelen af renteudgifterne, da din partner får den anden halvdel.

 

Overskud af selvstændig virksomhed: Den sidste rubrik i mit vindue er “Overskud af selvstændig virksomhed”. Det er ikke sikkert at denne er hos dig. Det kan også være, at du har andre rubrikker. Denne er fremkommet hos mig, da jeg sidste år havde startet en meget lille virksomhed og havde et meget lille overskud. Hvis du ejer en virksomhed er det vigtigt at du indtaster dit overskud i denne rubrik. Er den ikke fremkommet i dit vindue på nuværende tidspunkt, kan den findes længere ned i din TastSelv-service. Et punkt som er hos di fleste under forventet økonomi er “Kørselsfradrag”. Denne er ikke hos mig, da jeg altid lader denne stå til 0 og tager den kørsel jeg nu har til og fra arbejde som en buffer på årsopgørelsen. Det er denne der år efter år har været med til at give mig plus på årsopgørelsen, da jeg ligger og køre langt på arbejde. Hvis du gerne vil have et højere fradrag hver måned og derved flere penge udbetalt hver måned, frem for en opsparing hos skat, skal du finde punktet “Kørselsfradrag” og indtaste, hvor mange km du kører til og fra arbejde hver dag. Du skal fratrække de første 24 km hver dag, da du ikke får kørselsfradrag for disse km. Hvis du er fuldtidsansat med 37 timer om ugen, er der normalt 216 arbejdsdage på et år. Det kan du taste ind under antal dage. (Dog forudsat at du ikke har nogen sygedage eller hjemme arbejdsdage i løbet af året)

Eksisterende ejendomme: Hvis du er ejer af en eller flere ejendomme, også selvom det er fælles eje med din partner eller andre, vil dette stå som det sidste felt under forventede økonomi. Hvis du i løbet af året sælger din ejendom er det ekstremt vigtigt, at du går ind og ændre dette i din forskudsopgørelse. Det kan give et skattesmæk i forhold til renteudgifterne, hvis ikke du ændre dette.

Under ofte tilføjede felter kan du tilføje felter, som du mener er relevant for dig. Jeg har aldrig selv haft tilføjet nogle af disse og har derfor ingen erfaring på dette punkt.

Når alle ændringer er foretaget scroller du helt ned i bunden af siden og klikker på “Beregn”

 

Du kommer nu videre til en side, hvor du til venstre kan se dit nye fradrag med de ændringer du har foretaget. Til højre kan du se det fradrag du havde før ændringerne. De ændringer du har foretaget vil fremgå øverst på skærmen. Hvis du er færdig med at ændre og det ser korrekt ud, så kan du trykke på knappen “Godkend”. Alternativt kan du trykke på knappen “Tilbage” for at gå tilbage og lave flere ændringer.

 

Jeg håber at du kunne bruge guiden til forskudsopgørelsen. Jeg vil meget gerne have feedback på din oplevelse med denne guide og du må meget gerne skrive til mig, hvis der er noget du ikke forstår, noget der ikke giver mening, noget jeg skal uddybe eller du har spørgsmål til noget af det. Hvis du ønsker flere guide, er du også meget velkommen til at skrive hvilke, så skal jeg sørge for at de kommer på guide-siden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *